16. Festiwal Oj Wiosna Ty Wiosna 2022 – edycja letnia


Program 16. Festiwalu Oj Wiosna Ty Wiosna 2022 – edycja letnia

13 sierpnia 2022r.

Ośrodek Kultury w Sejnach

12:00 -14:00 – Warsztaty muzyczne (instrumentalne)

16:00 – 18.00 –  Warsztaty dla dzieci

14 sierpnia 2022r.

Ośrodek Kultury w Sejnach

12:00  – 14:00 – Warsztaty muzyczne (instrumentalne/śpiew)

Park miejski przy ul. Piłsudskiego

18:00 – Wielokulturowe pogranicze mniej znane. Fotograficzna podróż z Sejn do Raczek – wykład połączony z pokazem zdjęć  

19:00  – warsztaty tańców polsko-białorusko-litewskich

20:00 – Potańcówka (Laura Lukenskienė i Dovaidė Kurytė, Kapela Niwińskich, Chłopcy z Nowoszyszek i Goście)

15 sierpnia 2022r.

Ośrodek Kultury w Sejnach

12:00 – 14:00 Warsztaty muzyczne (instrumentalne/śpiew)

Park miejski przy ul. Piłsudskiego

19:00 – Koncert „Trójstyk”

Organizator: Stowarzyszenie Krusznia

Współorganizator: Ośrodek Kultury w Sejnach

Sponsor: Narodowe Centrum Kultury – www.nck.pl

Szczegóły: www.facebook.com/Krusznia, www.ojwiona.krusznia.org, www.ok.sejny.pl

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych wszystkie wydarzenia mogą być przeniesione do Ośrodka Kultury w Sejnach.

Warsztaty muzyczne

1.Instrumentalne

Prowadzący:  Mateusz i Agnieszka Niwińscy (skrzypce, bębenek), Paweł Luto (suwalski bęben obręczowy), Ula Murawko (cymbały), Adrian Żukowski (harmonia)

Na warsztatach instrumentalnych będziemy pracowali nad muzyką nieżyjących już skrzypków
z Suwalszczyzny, Franciszka Racisa i Mieczysława Pachutki a także odkrywali melodie taneczne
w pieśniach z Sejneńszczyzny i okolic.

2. Śpiewu

Prowadząca: Julita Charytoniuk

Tematem warsztatów będą pieśni z repertuaru śpiewaków i śpiewaczek: Mieczysława Pachutko, Weroniki Zubowicz, Stanisławy Czuper, Bronisławy Jedynasty, Ludwiki Rynkiewicz jak również spotkania z żyjącymi śpiewaczkami.

Zapisów na warsztaty muzyczne należy dokonywać na adres email: pawel.luto@krusznia.org z podaniem wybranego warsztatu (można zapisać się jednocześnie na śpiew i instrumenty). 
W przypadku warsztatów instrumentalnych należy posiadać własny instrument. Liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty dla dzieci

Prowadzący: Gustaw Juzala

Regiony pogranicza zachwycają złożonością, wielojęzycznością i różnorodnością swojego folkloru. Nie inaczej dzieje się z folklorem dziecięcym, który pokazuje jak od najmłodszych dni dzieci pograniczy uczyły się żyć otoczone tą mozaikową mieszanką kulturową. Folklor dziecięcy polsko-litewskich pograniczy zawiera zarówno utwory wykonywane dla dzieci przez dorosłych, jak i te śpiewane przez dzieci dla siebie. Podczas zajęć zapoznamy się pieśniami którymi mali pastuszkowie starali się wpływać na pogodę (szczególnymi rozmowami ze słońcem), pieśniami o zwierzętach, korowodami i tańcami. Na warsztatach postaramy się pokazać to bogactwo w formie zabawy, więc… raz, dwa, trzy przyjdź i ty!

Warsztaty tańca

Prowadzący: Gustaw Juzala

Taniec zajmuje jedno z ważniejszych miejsc w kulturze tradycyjnej każdej społeczności. Był i nadal jest ogólno dostępny dla każdego. Jest lekarstwem dla duszy i ciała – wentylem bezpieczeństwa dla znużonych zimową szarugą, albo letnimi pracami na roli. Trzeba mieć smykałkę do smyka czy harmonii, do tańca wystarczy podstawowe poczucie rytmu, żeby móc wirować w polkach i oberkach, albo kroczyć w krakowiakach i polonezach. Przyda się co prawda rozgarnięta kapela lub chociaż przytomny solista, ale póki muzyka trwa – póty tańczyć będą tancerze.

W ramach warsztatów nauczymy się tańców charakterystycznych dla terenu pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego takich jak polka, walc, padespan, wasadula, kozak, kochaneczka czy krakowiak.

Wielokulturowe pogranicze mniej znane. Fotograficzna podróż z Sejn do Raczek.

Niecałe 50 kilometrów dzieli Sejny i Raczki. W dzisiejszych czasach to niewiele, ale przed laty, taką odległość pokonywało się niemal dwa dni. Owe dwa dni, patrząc przez pryzmat burzliwej historii obu miasteczek, to także niewiele.

By zagłębić się w czasoprzestrzeń malując obrazy wybranych miejsc i postaci, postaram się złożyć rozbitą mozaikę zapomnianego, wielobarwnego miasteczka na nieistniejącym polsko- pruskim pograniczu.

Prowadzący – Marcin Halicki- z zawodu pedagog, z pasji regionalista. Animator kultury, działacz społeczny i miłośnik Suwalszczyzny. Autor filmów, książek, artykułów, wystaw i wydarzeń kulturalnych popularyzujących dziedzictwo kulturowe regionu. Założyciel Raczkowskich Archiwaliów- najstarszego archiwum społecznego na Suwalszczyźnie. Założyciel i właściciel Niesamowitej Suwalszczyzny. Lider dialogu polsko- żydowskiego. Członek Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny.

Potańcówki

Laura Lukenskienė  i Dovaidė Kurytė  – zbierają, badają i wykonują muzykę tradycyjną na narodowym litewskim  instrumencie strunowym –  kanklės. Gry na kanklės uczyli się od starych muzykantów i studiowali tradycyjne style gry na tym instrumencie. Odwiedzimy Sejny z członkami zespołu „Šilko stygos (Jedwabne struny)“. Zagramy muzykę tradycyjną z różnych regionów Litwy.

Kapela Niwińskich – Główny trzon kapeli tworzą małżonkowie, Mateusz i Agnieszka Niwińscy, współpracując z innymi muzykami, m.in. Jackiem i Kubą Mielcarkami, Angelą Zajtsewą, Marizą Nawrocką, Magdaleną Sobczak, Janem Tarkowskim. Niwińscy czerpią repertuar z muzyki Polski centralnej i południowo-wschodniej, szczególnie z mikroregionu Kajoków i Powiśla Maciejowickiego, ucząc się od mistrzów i poszukując archiwalnych nagrań oraz zapisów nutowych. Wykonując wiejskie tańce i zabawy sięgają po sprawdzoną przez pokolenia formułę spontanicznego, wiejskiego muzykowania, kultywując taneczny kontekst starej muzyki. Grywają najchętniej w formie niearanżowanej, podczas spontanicznych sytuacji tanecznych. W swoim repertuarze mają starodawne oberki, powiślaki, radomskie mazurki, kujawiaki oraz polki zasłyszane od znamienitych wiejskich skrzypków i harmonistów mazowieckich. Wykonują także melodie obrzędowe.

Chłopcy z Nowoszyszek to zespół założony przez pasjonatów tradycyjnej muzyki z pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Na repertuar grupy składają się melodie taneczne : polki, walce, oberki, fokstroty, krakowiaki – niektóre szerzej rozpowszechnione w całej Polsce, ale również bardziej egzotyczne tańce charakterystyczne dla wielokulturowego tygla dawnej Rzeczpospolitej, takie jak kochaneczka, wasadula, kozak.

Takich tańców będziemy uczyć się na warsztatach.

Melodie pochodzą głównie od nieżyjących już skrzypków suwalskich Franciszka Racisa i Mieczysława Pachutko .

Koncert „Trójstyk”

Geograficzny termin mimo że nam bliski to jednocześnie całkowicie nielogiczny i nijak mający się do aktywności które z wielką radością i ochotą uprawiamy od kilku ładnych lat na trójstyku granic właśnie. Coś się w lesie styka, skoro się styka to się chyba nie przenika, a z naszych doświadczeń wychodzi coś zupełnie odwrotnego. Czemu pod Suwałkami usłyszysz melodię śpiewaną w gwarze mazurzącej na melodię znaną również na Białorusi, a podobne słowa tyle że w języku Dzuków śpiewają Litwini tak że nas Polaków chwyta to za serce i mamy wrażenie że to nasza pieśń wyssana z mlekiem matki. Po prostu. Tak tu jest i czasem nie trzeba wiedzieć czemu choć zawsze warto posłuchać.

Koncert będzie próbą pokazania bogactwa muzyki z trzech stron obecnej granicy – Polski, Litwy i Białorusi. Postaramy się pokazać jej cechy wspólne, ale również jej cechy indywidualne zarówno w aranżacjach zespołowych jak i występach  solowych. Do współpracy zaprosiliśmy zarówno muzyków tradycyjnych, jak i sceny jazzu i muzyki alternatywnej.

W koncercie wystąpią : Laura Lukenskienė – kankles , Dovaidė Kurytė – kankles, Gustaw Juzala – śpiew (Litwa), Urszula Murawko – cymbały, Franciszek Sewastynowicz – śpiew, Piotr Fiedorowicz – skrzypce, dudy (kierownictwo  artystyczne koncertu), Jerzy Czyżyński (bęben szamański), Paweł Luto – bębny, Mateusz Niwiński – skrzypce, Radek Nowicki – saksofon, Hubert Zemler  – perkusja-  oraz Adrian Żukowski – harmonia (Polska)